بستان شهرطلایی

عکسهای از جای جای شهر بستان

میدان ها وفلکه ها

 

فلکه جهاد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:21  توسط علی سواعدی  | 

پارک دانشجو

درحال تصویریرداری است منتظر بمانید
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:20  توسط علی سواعدی  | 

ورودی شهربستان

درحال تصویریرداری است منتظر بمانید
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:20  توسط علی سواعدی  | 

پارک ساحلی دو کوی ابوصفصافا

درحال تصویریرداری است منتظر بمانید
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:20  توسط علی سواعدی  | 

پارک ساحلی شماریه شهدای بستان

درحال تصویریرداری است منتظر بمانید
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:19  توسط علی سواعدی  | 

بستان:کوی ابوصفصافا

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:18  توسط علی سواعدی  | 

پارک طریق القدس

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:18  توسط علی سواعدی  | 

پارک مرکزی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:18  توسط علی سواعدی  | 

بستان :کوی بازار

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:17  توسط علی سواعدی  | 

بستان :کوی بیت مخیمر

درحال تصویریرداری است منتظر بمانید
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:16  توسط علی سواعدی  | 

مطالب قدیمی‌تر